MODULI

1. MODUL: ZAŠTO SMO DISKONEKTOVANI OD SVOG POZIVA


Dobijanje razumevanja zašto ti tvoj poziv nije očigledan, iako je u tebi.

Povezaćeš se sa sobom, svojim istinskim željama i potrebama.

Razvićeš novi mehanizam poverenja u sebe.

2. MODUL: UPRAVLJANJE MISLIMA

Naučićeš da upravljaš svojim mislima, emocijama i akcijama, na način koji te vodi ka tvom pozivu. Prestaćeš sa samosabotažom, odugovlačenjem, izgovorima.

Znaćeš kako da preuzmeš kompletnu odgovornost za svoje rezultate.

3. MODUL: SLIKA O SEBI I SVOM POZIVU


Osvestićeš koliki je uticaj okruženja na tvoje rezultate. Naučićeš da to iskoristiš na najbolji način za sebe.

Razvićeš pozitivnu sliku o sebi i svojoj vrednosti.

Znaćeš kako da živiš svoj poziv, u skladu sa svojim aspiracijama.

4. MODUL: TVOJ POZIV

Dobićeš dublje razumevanje šta tvoj poziv jeste. Definisaćeš svoju zonu genijalnosti.

Mapiraćeš svoje zaveštanje i svoju misiju, koje će ti biti putokaz ka kreiranju nove karijere.

Napravićeš plan življenja svog poziva u svakodnevnom životu.